ขนาดบรรจุภัณฑ์
(วัดขนาดจากด้านนอก หน่วยเซนติเมตร)

รายละเอียด กว้าง ยาว สูง
กล่อง B 27.5 47.5 34.5
กล่อง C 39.5 59.0 30.0
กล่อง D 35.0 72.0 51.0
กระสอบ E - - -
 
กลับสู่หน้าหลัก