สินค้ามินิสปริงเกลอร์PRO-1 หน้า   1   2   3   4   5   6   7
 
 
PRO-1
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
มีปริมาณน้ำให้เลือกตั้งแต่ 40 - 200 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีฉีด 1.0 - 3.5 เมตร
 
 
 
PRO-1
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-15040-10 40 2.0-3.5 1.0-3.0 100/แพ็ค
2,500/กล่อง B
351-15070-10 70
351-15110-10 110
351-15150-10 150
351-15200-10 200
 
 
PRO-1 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน และสายไมโคร
PRO-1 SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
PRO-1 SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-25040 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-35040 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-25070 351-35070
351-25110 351-35110
351-25150 351-35150
351-25200 351-35200
 
 
PRO-1V  
หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์วปรับปริมาณน้ำ
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-16151-10 150 1.0-3.5 1.0-3.0 1/แพ็ค
1,200/กล่อง B
351-16201-10 200
 
 
PRO-1V SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์ว ขาปักดิน และสายไมโคร
PRO-1V SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
PRO-1V SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-66150 1/แพ็ค
200/กล่อง C
351-76150 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-66200 351-76200
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์PRO-1 หน้า   1   2   3   4   5   6   7
 
up date: 21-Apr-2020