สินค้ามินิสปริงเกลอร์SUPER RAIN
 
 
SUPER RAIN
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
ปริมาณน้ำ 150 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีฉีด 2.0 -3.5 เมตร
 
 
 
SUPER RAIN
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-19200-10 150 2.0-3.5 100/แพ็ค 2,500/กล่อง B
 
 
SUPER RAIN-C  
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-18100-10 150 2.0-3.5 100/แพ็ค 2,500/กล่อง B
 
 
SUPER RAIN-P  
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดติดตั้งบนท่อพีวีซ๊
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-18150-10 150 2.0-3.5 100/แพ็ค 2,500/กล่อง B
 
 
SUPER RAIN-CUP  
หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2"
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-19012-5 150 2.0-3.5 100/แพ็ค 600/กล่อง B
 
 
SUPER RAIN SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-18200 150 2.0-3.5 1/แพ็ค 250/กล่อง C
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์SUPER RAIN
 
up date: 05-Jun-2018