สินค้ามินิสปริงเกลอร์MD series หน้า   1   2   3
 
 
MD series
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
มีปริมาณน้ำให้เลือกตั้งแต่ 40 - 120 ลิตร/ชั่วโมง
 
 
 
MD-1212
หัวมินิสปริงเกลอร์ หัวฉีด Small Black
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-1212040 40 น้ำตาล 2.5 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-1212070 70 เทา 3.0
351-1212100 100 เขียว 3.0
351-1212120 120 ส้ม 3.0
 
MD-1212 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-2212040 40 น้ำตาล 2.5 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-2212070 70 เทา 3.0
351-2212100 100 เขียว 3.0
351-2212120 120 ส้ม 3.0
 
MD-1213
หัวมินิสปริงเกลอร์ หัวฉีด Flat
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-1213040 40 น้ำตาล 1.5 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-1213070 70 เทา 1.5
351-1213100 100 เขียว 1.5
351-1213120 120 ส้ม 2.0
 
MD-1213 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-2213040 40 น้ำตาล 1.5 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-2213070 70 เทา 1.5
351-2213100 100 เขียว 1.5
351-2213120 120 ส้ม 2.0
 
MD-1217
หัวมินิสปริงเกลอร์ หัวฉีด 90 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-1217040 40 น้ำตาล 0.8 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-1217070 70 เทา 1.2
351-1217100 100 เขียว 1.7
351-1217120 120 ส้ม 2.2
 
MD-1217 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-2217040 40 น้ำตาล 0.8 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-2217070 70 เทา 1.2
351-2217100 100 เขียว 1.7
351-2217120 120 ส้ม 2.2
 
MD-1218
หัวมินิสปริงเกลอร์ หัวฉีด Close Range Spreader
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-1218040 40 น้ำตาล 0.5 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-1218070 70 เทา 0.5
351-1218100 100 เขียว 0.8
351-1218120 120 ส้ม 1.0
 
MD-1218 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-2218040 40 น้ำตาล 0.5 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-2218070 70 เทา 0.5
351-2218100 100 เขียว 0.5
351-2218120 120 ส้ม 1.0
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์MD series หน้า   1   2   3
 
up date: 05-Jun-2018