สินค้ามินิสปริงเกลอร์หัวฉีดสเปรย์ หน้า   1   2
 
 
SPRAYERS
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี รัศมีฉีดครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 1.0 - 3.0 เมตร ขึ้นอยู่กับรุ่นและแรงดัน
 
 
 
NS 36x2
หัวฉีดสเปรย์ 36 องศา (สองด้าน)
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-00362-10 120-180 1.5-2.5 10/แพ็ค
10,000/กล่อง B
 
 
NS 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-00361-10 120-180 1.5-2.5 10/แพ็ค
10,000/กล่อง B
 
 
ADJ 140
   
หัวฉีดสเปรย์ ปรับองศาได้ 0-140 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-54140-10 0-260 2.5-3.0 10/แพ็ค
10,000/กล่อง B
 
 
SP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-55180-100 40-60 1.0-1.5 100/แพ็ค
30,000/กล่อง B
 
 
SP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-00360-100 40-60 1.0-1.5 100/แพ็ค
30,000/กล่อง B
 
 
TP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-55181-100 80-100 1.0-2.0 100/แพ็ค
20,000/กล่อง B
 
 
TP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา (สีส้ม)
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-33360-100 120-180 1.0-2.0 100/แพ็ค
20,000/กล่อง B
 
 
TP 361
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา (สีฟ้า)
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-33361-100 80-100 1.0-1.5 100/แพ็ค
20,000/กล่อง B
 
 
TP 362E
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา (สีเขียว)
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-33362-10 170-190 1.5-2.5 100/แพ็ค
20,000/กล่อง B
 
 
FS 90E
หัวฉีดสเปรย์ 90 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-66090-100 120-180 1.5-2.0 100/แพ็ค
15,000/กล่อง B
 
 
FS 180E
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-56180-100 70-90 1.5-2.0 100/แพ็ค
15,000/กล่อง B
 
 
FS 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-66360-100 90-110 1.5-2.0 100/แพ็ค
15,000/กล่อง B
 
 
LP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
จำนวนบรรจุ
351-55182-100 180-200 1.0-2.0 100/แพ็ค
15,000/กล่อง B
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์หัวฉีดสเปรย์ หน้า   1   2
 
up date: 05-Jun-2018