เกี่ยวกับเรา › ประวัติบริษัท
 
 
ประวัติบริษัท
 
  • 2511
  • 2523
  • 2525
  • 2526
  • 2529
  • 2542
  • 2550
  • 2556
  • 2559-ปัจจุบัน
 
 
พ.ศ. 2511
ห้างหุ้นส่วน สหการอะไหล่ยนต์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อจำหน่ายอะไหล่ และเครื่องยนต์ โดยทางบริษัทได้เป็น
ตัวแทนของ ฟอร์ด จากประเทศอังกฤษ, อเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น ฯลฯ ในประเทศไทย
 
 
 
พ.ศ. 2523
... เมื่อดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง กลุ่มผู้ก่อตั้งเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการขยายพื้นที่ในการทำธุรกิจ
จึงได้ย้ายที่ตั้งจากในเมืองออกมาบริเวณชานเมือง และก่อตั้งบริษัทใหม่ ในชื่อ บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
พ.ศ. 2525
บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด ได้นำเข้ารถแทรคเตอร์ใช้แล้วยี่ห้อฟอร์ด เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาประหยัด
 
 
 
พ.ศ. 2526
บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ
ยี่ห้อ Wap จากประเทศเยอรมัน
 
 
 
พ.ศ. 2529
บริษัทฯ ได้ขยายธรุกิจเข้าสุ่ธุรกิจอุปกรณ์สวน และภูมิสถาปัตย์ โดยเริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำพุ
ยี่ห้อ OASE จากประเทศเยอรมัน และในปีถัดมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์สวน
ยี่ห้อ GARDENA ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สวนที่มีชื่อเสียงที่สุดยี่ห้อหนึ่งของโลก ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
แต่เพียงผู้เดียว
 
 
 
พ.ศ. 2542
บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอุปกรณ์ระบบน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจัดหาสินค้า อุปกรณ์ระบบน้ำเกษตร
คุณภาพสูงจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิเช่น QueenGil เทปน้ำหยดจากประเทศอิสราเอล, AZUD
เครื่องกรองน้ำจากประเทศเสปน, LR Nelson อุปกรณ์สปริงเกลอร์สนามจากประเทศอเมริกา, Nelson Irrigation
อุปกรณ์สปริงเกลอร์เพื่อการเกษตรคุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา, SIME สปริงเกลอร์ใหญ่สำหรับพืชไร่จากอิตาลี
และ Rain โซลินอยด์วาล์วจากอิตาลี เป็นต้น
 
 
 
พ.ศ. 2550
บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำเพื่อการเกษตรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ สินค้าผลิตภายใต้กระบวนการ
มาตรฐาน ISO 9001:2000 และเป็นผู้ที่ได้รับสัญลักษณ์ตราสินค้า "ไทยแลนด์แบรนด์" ในหมวดอุปกรณ์ระบบน้ำ
เพื่อการเกษตรเป็นเจ้าแรก ขณะนี้บริษัทฯ มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ มีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 500
รายทั่วประเทศ มีการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก
 
 
 
พ.ศ. 2556
... เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาด ทางบริษัทฯ ได้ขยายโกดัง และพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มเติมขึ้น อีกทั้งได้ย้ายที่ทำการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น
พร้อมทั้งยังพัฒนาระบบการทำงาน การจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 
 
 
พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน
... เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาด ทางบริษัทฯ ได้ขยายโกดัง และพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มเติมขึ้น อีกทั้งได้ย้ายที่ทำการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น
พร้อมทั้งยังพัฒนาระบบการทำงาน การจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์
มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเกษตรกรไทย
วิสัยทัศน์
สินค้าไทย...ก้าวไกลไปทั่วโลก
บริษัทคู่ค้า และมาตรฐาน
สินค้าดี มีคุณภาพ โดยมืออาชีพ
 
 
เกี่ยวกับเรา › ประวัติบริษัท
 
up date: 21-Apr-2020