ดาวน์โหลด › คู่มือการใช้งาน
 
 
คู่มือการใช้งาน การติดตั้ง
ตัวควบคุมรดน้ำอัตโนมัติ
 
 
คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น AC-S

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น AC-GQ

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น DC-S

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น EZ PRO™

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น EZ PRO™

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น EZ PRO™ Jr. series

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น EZ PRO™ 8174

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น EZ PRO™ 8604

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น C-DIAL 9 VDC

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น I-DIAL 9 VDC

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น ELITE 9 VDC

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น I-DIAL 24 VAC

 

โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น AMICO PRO

 

โปรแกรม
ตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น AMICO+

 
 
คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน วาล์วตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 9001 EZ

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 9001 D

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 9001 BT

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 2 HT

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น DY 910

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น DY 912

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 1140e

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 1141e

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 1180e

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 1181e

 
 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 1150e

 

วาล์วตั้งเวลารดน้ำ
รุ่น 1151e

 
 
คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์

วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์
รุ่น 7001 D

 

วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์
Solorain™ Programmable

 

วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์
Solorain™ Duralife

 

วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์
RAIN ONE

 

วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์
RAIN ONE EVO

 

วาล์วพร้อมคอนโทรลเลอร์
RAIN ONE EVO AG

 
 
ดาวน์โหลด › คู่มือการใช้งาน
 
up date: 21-Apr-2020