สินค้า › ระบบน้ำหยด
 
 
ระบบน้ำหยด
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย และสม่ำเสมอ เช่น แปลงไม้ดอก และแปลงผัก
 
 
 
 
หัวน้ำหยด
เทปน้ำหยด ชนิดกลม
ท่อน้ำพุ่ง
 
 
 
สินค้า › ระบบน้ำหยด
 
up date: 02-Jun-2018