สินค้า › กรองน้ำเกษตร
 
 
กรองน้ำเกษตร
เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมากในระบบมินิสปริงเกลอร์ และระบบน้ำหยด เพื่อป้องกันการอุดตันของหัวจ่ายน้ำ
โดยสิ่งสกปรกหรือเศษผงจะถูกกักไว้ไม่ให้เข้าไปในระบบให้น้ำ มีให้เลือกทั้งชนิดไส้กรองตะแกรง แผ่นดิสก์ และสแตนเลส
 
 
 
 
กรองน้ำเกษตร
ไส้กรองตะแกรง

กรองน้ำเกษตร
ไส้กรองแผ่นดิสก์

กรองน้ำเกษตร
ไส้กรองสแตนเลส

ไส้กรอง และอุปกรณ์
 
 
สินค้า › กรองน้ำเกษตร
 
up date: 21-Apr-2020