สินค้า › วาล์วน้ำเกษตร
 
 
วาล์วน้ำเกษตร
เหมาะสำหรับหรี่ หรือเปิด-ปิด เพื่อควบคุมปริมาณน้ำนระบบรดน้ำ
 
 
 
 
วาล์วหรี่น้ำ เพื่อการเกษตร
วาล์วหรี่น้ำ ABS ยูเนี่ยน
ฟุตวาล์ว
วาล์วกันน้ำย้อนกลับ
 
 
วาล์วไล่ลมในระบบท่อ
วาล์วปรับแรงดัน
วาล์วผสมปุ๋ย
ตัวตั้งเวลารดน้ำติดก๊อกน้ำ
 
 
ตัวตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ
ตัวตั้งเวลารดน้ำโดย AI
โซลินอยด์วาล์ว
กล่องวาล์ว
 
 
สินค้า › วาล์วน้ำเกษตร
 
up date: 21-Apr-2020