สินค้ามินิสปริงเกลอร์RAINNY หน้า   1   2   3
 
 
RAINNY series
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
มีปริมาณน้ำให้เลือกตั้งแต่ 70 - 200 ลิตร/ชั่วโมง
 
 
 
RAINNY
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-60070-10 70 2.0-3.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
2,000/กล่อง B
351-60110-10 110 2.0-4.0
351-60150-10 150 2.0-4.0
351-60200-10 200 2.0-5.0
 
 
RAINNY-C  
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-61070-10 70 2.0-3.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
2,000/กล่อง B
351-61110-10 110 2.0-4.0
351-61150-10 150 2.0-4.0
351-61200-10 200 2.0-5.0
 
 
RAINNY-M  
หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมฝาครอบพีวีซี 1/2"
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-62070-5 70 2.0-3.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
1,000/กล่อง B
351-62110-5 110 2.0-4.0
351-62150-5 150 2.0-4.0
351-62200-5 200 2.0-5.0
 
 
RAINNY SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-65070 70 2.0-3.0 1.0-3.0 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-65110 110 2.0-4.0
351-65150 150 2.0-4.0
351-65200 200 2.0-5.0
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์RAINNY หน้า   1   2   3
 
 
up date: 21-Apr-2020