สินค้ามินิสปริงเกลอร์MINI series หน้า   1   2
 
 
MINI series
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
มีปริมาณน้ำให้เลือกตั้งแต่ 60 - 170 ลิตร/ชั่วโมง
 
 
 
MINI-R
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-00060-10 60 น้ำเงิน 1.5-3.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-00090-10 90 เขียว
351-00120-10 120 เทา
351-00170-10 170 ส้ม
 
 
MINI-R SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-01060 60 น้ำเงิน 1.5-3.0 1.0-3.0 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-01090 90 เขียว
351-01120 120 เทา
351-01170 170 ส้ม
 
 
MINI-D
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-02060-10 60 น้ำเงิน 1.5-3.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-02090-10 90 เขียว
351-02120-10 120 เทา
351-02170-10 170 ส้ม
 
 
MINI-D SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-03060 60 น้ำเงิน 1.5-3.0 1.0-3.0 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-03090 90 เขียว
351-03120 120 เทา
351-03170 170 ส้ม
 
 
MINI-H
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-04060-10 60 น้ำเงิน 1.0-1.5 1.0-3.0 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-04090-10 90 เขียว
351-04120-10 120 เทา
351-04170-10 170 ส้ม
 
 
MINI-H SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-05060 60 น้ำเงิน 1.0-1.5 1.0-3.0 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-05090 90 เขียว
351-05120 120 เทา
351-05170 170 ส้ม
 
 
MINI-S
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-001060-10 60 น้ำเงิน 1.5-2.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
351-001090-10 90 เขียว
351-001120-10 120 เทา
351-001170-10 170 ส้ม
 
 
MINI-S SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม. และสายไมโคร ยาว 60 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-002060 60 น้ำเงิน 1.5-2.0 1.0-3.0 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-002090 90 เขียว
351-002120 120 เทา
351-002170 170 ส้ม
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์MINI series หน้า   1   2
 
up date: 21-Apr-2020