สินค้ามินิสปริงเกลอร์ANT-1401 หน้า 1   2   3
 
 
ANT-1401
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
ระบบหัวฉีด สามารถกันแมลงเข้าไปอุดตันในระบบรดน้ำ
มีปริมาณน้ำให้เลือกตั้งแต่ 50 - 150 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีฉีด 3.0 - 4.0 เมตร
 
 
 
 
ANT-1401
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-1401050 50 3.0-4.0 1.0-3.0

100/แพ็ค
2,000/กล่อง B

351-1401070 70
351-1401120 120
351-1401160 160
 
 
ANT-1401 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน และสายไมโคร
ANT-1401 SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
ANT-1401 SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-1411050 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-1421050 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-1411070 351-1421070
351-1411120 351-1421120
351-1411160 351-1421160
 
 
ANT-V 1401  
หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์วปรับปริมาณน้ำ
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-1402050 50 3.0-4.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
1,200/กล่อง B
351-1402070 70
351-1402120 120
351-1402160 160
 
 
ANT-V 1401 SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์ว ขาปักดิน และสายไมโคร
ANT-V 1401 SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
ANT-V 1401 SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-1412050 1/แพ็ค
200/กล่อง C
351-1422050 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-1412070 351-1422070
351-1412120 351-1422120
351-1412160 351-1422160
 
GYRO NET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมสายไมโคร และขาปักดิน
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
505-064000 40 1.3 1.0-3.0

1/แพ็ค

505-063500 70
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์ANT-1401 หน้า 1   2   3
 
up date: 21-Apr-2020