สินค้ามินิสปริงเกลอร์POP-L หน้า   1   2   3
 
 
POP-L
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
ระบบหัวฉีด สามารถกันแมลงเข้าไปอุดตันในระบบรดน้ำ มีปริมาณน้ำให้เลือกตั้งแต่ 50 - 180 ลิตร/ชั่วโมง
รัศมีฉีด 2.0 - 3.0 เมตร
 
 
 
POP-L
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-011050-10 50 2.0-3.0 1.0-3.0

100/แพ็ค
2,500/กล่อง B

351-011070-10 70
351-011100-10 100
351-011130-10 130
351-011180-10 180
 
 
POP-L SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน และสายไมโคร
POP-L SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
POP-L SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-013050 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-113050 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-013070 351-113070
351-013100 351-113100
351-013130 351-113130
351-013180 351-113180
 
 
POP-LV  
หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์วปรับปริมาณน้ำ
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-012050-10 50 2.0-3.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
1,200/กล่อง B
351-012070-10 70
351-012100-10 100
351-012130-10 130
351-012180-10 180
 
 
POP-LV SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์ว ขาปักดิน และสายไมโคร
POP-LV SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
POP-LV SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-014050 1/แพ็ค
200/กล่อง C
351-114050 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-014070 351-114070
351-014100 351-114100
351-014130 351-114130
351-014180 351-114180
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์POP-L หน้า   1   2   3
 
up date: 21-Apr-2020