สินค้ามินิสปริงเกลอร์WING series
 
 
WING series
เหมาะสำหรับรดน้ำพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง เช่น พืชสวน ไม้ดอก และแปลงผัก
• ระบบหัวฉีด มีฝาครอบกันแมลงเข้าไปอุดตันในรูฉีดน้ำ (รุ่น WING-F4)
• มีรุ่นปรับแรงดัีนให้เลือก (รุ่น WING-C)
 
 
 
WING-F4
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-46014-10 60 น้ำเงิน 1.0-3.0 1.0-3.0

100/แพ็ค
1,200/กล่อง B

351-46020-10 120 เทา
351-46025-10 160 ส้ม 1.0-4.0
 
WING-F4 SET+  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปักดิน สูง 60 ซม. และสายไมโคร ยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-50014 60 น้ำเงิน 1.0-3.0 1.0-3.0

1/แพ็ค
200/กล่อง D

351-50020 120 เทา
351-50025 160 ส้ม 1.0-4.0
 
 
WING-S
หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-40040-10 40 ดำ 3.0-4.0 1.0-3.0 100/แพ็ค
1,200/กล่อง B
351-40060-10 60 น้ำเงิน
351-40100-10 100 แดง
351-40140-10 140 เขียว
351-40180-10 180 เทา
351-40280-10 280 ส้ม
 
 
WING-S SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ พร้อมมินิวาล์ว ขาปักดิน และสายไมโคร
WING-S SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
WING-S SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-42040 1/แพ็ค
250/กล่อง C
351-48040 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-42060 351-48060
351-42100 351-48100
351-42140 351-48140
351-42180 351-48180
351-42280 351-48280
 
 
WING-C
หัวมินิสปริงเกลอร์ รุ่นปรับแรงดัน
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด รัศมี
(เมตร)
แรงดัน
(บาร์)
จำนวนบรรจุ
351-41020-10 20 ดำ 2.0-3.0 1.0-3.0

100/แพ็ค
1,200/กล่อง B

351-41040-10 40 น้ำเงิน
351-41070-10 70 แดง
 
 
WING-C SET  
ชุดมินิสปริงเกลอร์ รุ่นปรับแรงดัน พร้อมขาปักดิน และสายไมโคร
WING-C SET
ชุดขาปักดินสูง 40 ซม. สายยาว 60 ซม.
WING-C SET+
ชุดขาปักดินสูง 60 ซม. สายยาว 80 ซม.
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-43020 1/แพ็ค
200/กล่อง C
351-49020 1/แพ็ค
200/กล่อง D
351-43040 351-49040
351-43070 351-49070
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์WING series
 
up date: 21-Apr-2020