สินค้ามินิสปริงเกลอร์หัวพ่นหมอกโรงเรือน หน้า   1   2
 
 
หัวพ่นหมอกโรงเรือน
  • เหมาะสำหรับการรดน้ำเรือนเพาะชำ เรือนล้วยไม้ หรือเพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือน เล้าไก่ คอกหมู ฟาร์มวัว
  • ต้องใช้แหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น มิฉะนั้นหัวพ่นหมอกอาจจะตันได้ (จำเป็นต้องติดตั้งกรองน้ำในระบบ)
  • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 4.2/5.3 มม. , MT/PVC 4.2/7 มม. , MT/PVC 4.8/6.6 มม. หรือท่อ MT/PE 4/7 มม.
  • ระยะฉีด 0.5-1.0เมตร (หากใช้งานกลางแจ้ง ระยะฉีดอาจลดลง เนื่องจากละอองน้ำละเอียดจึงอาจถูกลมพัดได้)
 
 
X MIST SET
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
X MIST-V SET 351-3028-5 36 ครบชุด พร้อมวาล์ว 1/แพ็ค
200/กล่อง B
X MIST-V HEAD 351-3027-5 36 เฉพาะหัว พร้อมวาล์ว 100/แพ็ค
750/กล่อง B
X MIST HEAD 351-3026-5 36 เฉพาะหัว 100/แพ็ค
1,500/กล่อง B
X MIST VALVE 351-3025-5 - เฉพาะวาล์ว 100/แพ็ค
2,500/กล่อง B
 
PRO FOG SET
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
PRO FOG SET 351-3021-5 36 ครบชุด 1/แพ็ค
200/กล่อง B
PRO FOG-V SET 351-3022-5 36 ครบชุด พร้อมวาล์ว 100/แพ็ค
200/กล่อง B
PRO FOG 351-3006-5 36 เฉพาะหัว 100/แพ็ค
1,500/กล่อง B
 
SUPER FOG SET 1
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน 1 หัวฉีด
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียด จำนวนบรรจุ
SUPER FOG SET 1 351-3017-5 6 ครบชุด 1/แพ็ค
250/กล่อง B
SUPER FOG SET 1 351-3019-5 9 ครบชุด
SUPER FOG-V SET 1 351-3018-5 6 ครบชุด พร้อมวาล์ว 1/แพ็ค
250/กล่อง B
SUPER FOG-V SET 1 351-3020-5 9 ครบชุด พร้อมวาล์ว
 
SUPER FOG SET 4
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน 4 หัวฉีด
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียด จำนวนบรรจุ
SUPER FOG SET 4 351-3047-5 24 ครบชุด 1/แพ็ค
150/กล่อง B
SUPER FOG SET 4 351-3049-5 36 ครบชุด
SUPER FOG-V SET 4 351-3048-5 24 ครบชุด พร้อมวาล์ว 1/แพ็ค
150/กล่อง B
SUPER FOG-V SET 4 351-3050-5 36 ครบชุด พร้อมวาล์ว
SUPER FOG STAKE SET 351-3747-5 36 ครบชุดขาปัก 1/แพ็ค
100/กล่อง B
 
SUPER FOG STAKE
ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมขาปักดิน และสายไมโคร
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียด จำนวนบรรจุ
SUPER FOG STAKE SET 351-3747-5 36 ครบชุดขาปัก 1/แพ็ค
100/กล่อง B
 
 
SUPER FOG  
หัวพ่นหมอกโรงเรือน
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด จำนวนบรรจุ
351-3000-10 6 ส้ม 100/แพ็ค
7,000/กล่อง B
351-3001-10 9 ดำ
 
STABILIZER  
ตัวถ่วงน้ำหนัก
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-3003-5 5/แพ็ค 1,000/กล่อง B
 
FOG VALVE  
วาล์วกันน้ำหยด
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-3004-5 100/แพ็ค 4,000/กล่อง B
 
FOG CROSS  
ข้อต่อสี่ทาง สำหรับชุดหัวพ่นหมอก
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-3044-5 100/แพ็ค 2,000/กล่อง B
 
PRO MIST SET 1
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน 1 หัวฉีด
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียด จำนวนบรรจุ
PRO MIST SET 1 351-3119-5 7 ครบชุด 1/แพ็ค
250/กล่อง B
PRO MIST-V SET 1 351-3121-5 7 ครบชุด พร้อมวาล์ว
 
PRO MIST SET 2
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน 2 หัวฉีด
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียด จำนวนบรรจุ
PRO MIST SET 2 351-3129-5 14 ครบชุด 1/แพ็ค
200/กล่อง B
PRO MIST-V SET 2 351-3130-5 14 ครบชุด พร้อมวาล์ว
 
PRO MIST SET 4
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน 4 หัวฉีด
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียด จำนวนบรรจุ
PRO MIST SET 4 351-3149-5 28 ครบชุด 1/แพ็ค
150/กล่อง B
PRO MIST-V SET 4 351-3150-5 28 ครบชุด พร้อมวาล์ว
 
 
PRO MIST HEAD  
หัวพ่นหมอกโรงเรือน
รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
สีหัวฉีด จำนวนบรรจุ
361-3011-10 7 ดำ 100/แพ็ค
7,000/กล่อง B
 
PRO MIST STABILIZER  
ตัวถ่วงน้ำหนัก สำหรับ PRO MIST
รหัสสินค้า จำนวนบรรจุ
351-3013-5 5/แพ็ค 500/กล่อง B
 
PRO MIST VALVE  
วาล์วกันน้ำหยด สำหรับ PRO MIST
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
351-3014-5 แรงดันสูง (สีน้ำเงิน) 100/แพ็ค
2,400/กล่อง B
351-3015-5 แรงดันต่ำ (สีดำ)
 
PRO MIST CROSS  
ข้อต่อ สำหรับชุดหัวพ่นหมอก สำหรับ PRO MIST
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
351-3055-5 ข้อต่อสองทาง 100/แพ็ค 2,000/กล่อง B
351-3054-5 ข้อต่อสี่ทาง 2,400/กล่อง B
 
COOL NET
ชุดหัวพ่นหมอกโรงเรือน
รุ่นสินค้า รหัสสินค้า ปริมาณน้ำ
(ลิตร/ชม.)
รายละเอียดสินค้า จำนวนบรรจุ
COOL NET SET 505-001290 30 ครบชุด พร้อมวาล์ว 1/แพ็ค
125/กล่อง B
COOL NET HEAD 505-004950-5 7.5 เฉพาะหัว 100/แพ็ค
3,000/กล่อง B
COOL NET VALVE 505-003000-5 - เฉพาะวาล์ว 100/แพ็ค
2,000/กล่อง B
 
 
สินค้ามินิสปริงเกลอร์หัวพ่นหมอกโรงเรือน หน้า   1   2
 
up date: 21-Apr-2020